Ustawa 447 a teraz list Amerykańskich Senatorów szkalujący Polskę.


21 Ustawa 447 a teraz list Amerykańskich Senatorów szkalujący Polskę


,,Apelujemy do was abyście dołączyli do nas i organizacji działających na rzecz praw człowieka w walce z antysemityzmem, ksenofobią i wszelkimi formami nietolerancji, wzywając rządy Polski i Ukrainy do jednoznacznego odrzucenia wszelkich form zniekształcenia Holokaustu oraz honorowania nazistowskich kolaborantów, i do pełnego ścigania antysemickich przestępstw.’’

Fragment listu Amerykańskich Senatorów.

Można zadać pytanie, jakie są realne przyczyny rozpętania zawieruchy dotykającej Polskę. Można zadać wiele pytań z tym tematem związanych, jednak na pierwszy rzut oka możemy dostrzec pewną zależność, otóż nazwijmy to zmniejszenie kroplówki finansowej dla Izraela na rzecz Polski ze strony USA nie podoba się wielu Potężnym kręgom Żydowskim na całym świecie.

Nie jest tajemnicą, że pojęcie Syjonizmu to nie mit, ale fakt, coraz mocniej uderzający w Nasz Narów. A zatem ustawa 447 oraz wystosowany list senatorów USA, w którym oskarżają oni Polskę o antysemityzm to jedynie początek nadchodzącej burzy czy jeszcze coś więcej?

Rozpocznijmy jednak od wyjaśnienia, czym jest ustawa 447. W skrócie jest to ustawa dająca możliwość USA wywierania presji oraz różnego rodzaju nacisków na poszczególne kraje w tym także na Polskę w kwestii zwrotu mienia Żydowskiego utraconego po II wojnie światowej oraz wypłacenia odszkodowań za Holocaust.

Ataki na Polskę nie ustają. Już nie tylko Izrael, ale i Ukraina.

Jarosław Gowin zdaje się nie dostrzegać zaistniałego problemu, jednak prawda jest taka, że to bardzo niebezpieczny precedens otwierający drzwi czemuś, co możemy nazwać pompowaniem pieniędzy z różnych części Europy na rzecz Państwa Izrael oraz szeroko pojętego Narodu Żydowskiego.

Od Polski oczekuje się zwrotu w wysokości kilkuset miliardów złotych. Powstaje pytanie, czy to przypadek, że akurat w momencie, w którym Polska dosłownie powstaje z kolan na horyzoncie pojawia się ustawa 447 a za nią wyciągnięte dłonie organizacji Żydowskich oczekujące wypompowania kolejnych setek miliardów z Polski. Nie jest tajemnicą także informacja, że Bronisław Komorowski miał w planach sprzedaż Polskich lasów państwowych w celu pozyskania pieniędzy na rzecz Izraela.

Rodzina Rothschild wspierała oraz kreowała powstanie państwa Izrael.

A teraz powróćmy do kwestii związanych z kontrowersyjnym listem, pod którym podpisało się ponad pięćdziesięciu senatorów USA. List w jednoznaczny sposób wzywa Departament Stanu do potępienia ,,sponsorowanego przez państwo antysemityzmu i ksenofobii w Polsce i na Ukrainie’’. Zastanawiające jest to, że list nie wspomina o Francji czy Niemczech gdzie rzeczywiście dochodzi do eskalacji na tym gruncie. Jedynie Polska i Ukraina są wymienione i należy zaznaczyć, że cały list to zbiór oszczerstw i kłamstw. Na czyje, zatem zlecenie on powstał, zaledwie kilka dni po uchwaleniu przez amerykańską Izbę Reprezentantów ustawy 447?

,,Apelujemy do was abyście dołączyli do nas i organizacji działających na rzecz praw człowieka w walce z antysemityzmem, ksenofobią i wszelkimi formami nietolerancji, wzywając rządy Polski i Ukrainy do jednoznacznego odrzucenia wszelkich form zniekształcenia Holokaustu oraz honorowania nazistowskich kolaborantów, i do pełnego ścigania antysemickich przestępstw.

Jako członkowie Kongresu USA konsekwentnie popieraliśmy dążenie Polski i Ukrainy do demokracji. Martwi nas, że wzrost antysemityzmu i negowanie przeszłości mogą powstrzymać demokratyczny rozwój tych krajów i uniemożliwić Polsce i Ukrainie stanie się wolnymi i otwartymi społeczeństwami dla wszystkich swoich obywateli, zarówno żydowskich, jak i nieżydowskich.

Negacja Holocaustu i antysemityzm w Polsce i na Ukrainie zostały potępione przez amerykańskie Muzeum Holokaustu, Centrum Szymona Wiesenthala, Narodową Koalicję Wspierającą Euroazjatyckich Żydów, Światowy Kongres Żydów, Yad Vashem i rząd Izraela. Stany Zjednoczone muszą zająć pozycję przywódczą, i stanowczo przeciwstawić się antysemityzmowi, by zapewnić, że nasi wschodni sojusznicy dalej będą rozwijać demokracje sprawiedliwą, to znaczy sprawiedliwą dla wszystkich.’’

Fragment listu Amerykańskich Senatorów.

Drodzy Czytelnicy reasumując można napisać, że wyżej opisany list Amerykańskich Senatorów to początek nacisków Waszyngtonu ściśle powiązany z ustawą 447. Senatorowie ukazują całkowite poparcie dla Izraela oraz organizacji Żydowskich, przy jednoczesnym oskarżaniu Polski o Antysemityzm, co jest całkowitym oderwaniem od rzeczywistości. Nie oszukujmy się jednak, w momencie przegłosowania ustawy 447 otwarto puszkę Pandory i teraz można spodziewać się wszystkiego.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


This article has 1 Comment

  1. zydzi to wrzod na planecie ziemia i po wycieciu go dopiero na ziemi nastapi pokoj

Comments are closed.