„Uzewnętrznienie hierarchii”: NWO nie ma w zamierzeniu stworzenia lepszego świata, dlatego czas się zbudzić i rozpoznać wroga.


Nowy Porządek Świata nie ma w zamierzeniu stworzenia lepszego świata. Wabią oni jedynie potencjalnych odbiorców obietnicą Utopii Nowej Ery. W rzeczywistości ludzie z tak zwanych elit są skrajnie niebezpieczni. To oni wywoływali wojny, to oni mordują prawdziwych poszukiwaczy prawdy, to oni posiadają bogactwo i władzę. To oni zbierają się na satanistycznych rytuałach, jak te w Bohemian Grove. Czas się zbudzić i rozpoznać wroga.

„Ci ludzie wyznają własną religię i używają jej jako wskazówek moralnych. Nie są to nauki religijne, o których ludzie mogliby kiedykolwiek usłyszeć. Odprawiają święte rytuały, które są chore i całkowicie sprzeczne z moralną tkanką, która łączy większość amerykanów, to tajemnica poliszynela w Hollywood i wszyscy chcą być jej częścią.”

Mel Gibson.

„Uzewnętrznienie hierarchii” to książka napisana przez Alice Bailey, która twierdziła, że channelowała tylko „Wniebowziętego mistrza”, znanego jako „Tybetańczyk” lub „Djwhal Khul”, który pisał książkę prze nią. Alice Bailey, wiodąca uczennica rosyjskiej teozofki Madame Heleny Bławackiej, założyła Lucifer Publishing Company w roku 1920. W 1922 roku zmieniła nazwę tej organizacji na Lucis Trust, pozostając jednak wierną lucyferiańskim wierzeniom.

Aktualnie członkowie Duchowej Hierarchii są znani niewielu i to z nimi kontaktują się telepatycznie ale, że potrzeba ich osobistego zaangażowania w realizację planu wzrasta, nastąpi „Uzewnętrznienie hierarchii” i ludzie dowiedzą się o ich obecności na Ziemi. Ezoteryczne grupy, takie jak Masoneria, wymagają od swoich członków zwiększenia wpływów, w celu promowania ich planu. W nadchodzącej „nowej erze” wiele narodów będzie skłonnych do wyrzeczenia się swoich granic państwowych, broni i dumy narodowej, na rzecz nadchodzącej fałszywej utopii.

„Widzimy, że wiele krajów euroatlantyckich faktycznie odrzuca swoje korzenie, w tym wartości chrześcijańskie, które stanowią podstawę cywilizacji Zachodu. Zaprzeczają zasadom moralnym i wszelkim tradycyjnym tożsamościom: narodowym, kulturowym, religijnym, a nawet seksualnym. Wdrażają polityki, które utożsamiają duże rodziny ze związkami osób tej samej płci, wiarę w Boga z wiarą w Szatana.”

Władimir Putin na Międzynarodowym Klubie Dyskusyjnym Valdai.

Uzewnętrznieni będą aktywnie działać na czterech głównych płaszczyznach: pierwsza to tworzenie i ożywianie nowej ogólnoświatowej religii. Druga płaszczyzna to stopniowa reorganizacja porządku społecznego w porządek wolny od ucisku, prześladowań mniejszości i materializmu (moralna i kulturowa samowola). Po trzecie publiczna inauguracja systemu inicjacji. Będzie się to wiązać ze wzrostem znaczenia oraz poziomu zrozumienia symboliki. I wreszcie czwarta płaszczyzna to ezoteryczne szkolenia uczniów i ludzkości w tym nowym okresie.

„Ta druga grupa urzeczywistni nową religię, do czasu, gdy dojdą do sprawowania kontroli. Starzy teologiczni aktywiści zostaną całkowicie złamani; Judaizm będzie szybko zanikał; Buddyzm będzie się rozprzestrzeniał i stawał się coraz bardziej dogmatyczny; Chrześcijaństwo znajdzie się w stanie chaotycznego rozbicia i wstrząsów. Kiedy to się wydarzy i sytuacja będzie wystarczająco napięta, Mistrz podejmie konkretne wstępne kroki w kierunku ponownego przejęcia kontroli nad jego Kościołem.”

Fragment z książki „Uzewnętrznienie hierarchii”.

To wszystko sprawia, że każdy powinien zrozumieć, że wielu ludzi typu Jordan Maxwell, Michael Tsariona, Peter Joseph czy wreszcie Achary S, to słudzy pracujący na rzecz Nowego Porządku Świata, pracujący dla Iluminatów, oszustów New Age. Tego typu „fałszywi prorocy” sprawiają, że ludzie i całe społeczeństwa, zaczynają wierzyć w ezoteryczne kłamstwa, które Teozofia i Iluminaci chcą by ludzie zaakceptowali. Dodatkowo wyżej wspomniane osoby sięgają po argumenty wywodzące się wprost od teozoficznych satanistów, takich jak Helena Bławacka.

Setki milionów ludzi na całym świecie, wspiera New Age. Celem nadrzędnym jest zniszczenie chrześcijaństwa i wprowadzenie ludzkości w erę wodnika, której Teozofowie, Masoneria, Iluminaci i ONZ oczekują. Mamy do czynienia z przekazem pseudo religijnym, pseudo filozoficznym, przekazem będącym jedynie pustką i zmiksowanym chaosem. W New Age powiela się Masoński schemat: „Porządek z chaosu”.

W New Age coraz wyraźniej obwinia się teistów, a konkretnie chrześcijan, za problemy tego świata i stwierdza się, że Nowa Era wypleni wszelkie zło pochodzące od zepsutych chrześcijan. Jednak jednocześnie ukrywa się fakt, że ci, którzy powodują ten chaos to teozofowie i Masoni, którzy kreują go w celu wprowadzenia swojego porządku – schemat „Porządku z chaosu”. Tworzą sztuczny kryzys: wojny, zniszczenie, problemy społeczne, narkomanię, zepsucie w mediach. Następnie obwiniają chrześcijan, po czym proponują rozwiązania New Age.

Drodzy Czytelnicy, Nowy Porządek Świata nie ma w zamierzeniu stworzenia lepszego świata. Wabią oni jedynie potencjalnych odbiorców obietnicą Utopii Nowej Ery. W rzeczywistości ludzie z tak zwanych elit są skrajnie niebezpieczni. To oni wywoływali wojny, to oni mordują prawdziwych poszukiwaczy prawdy, to oni posiadają bogactwo i władzę. To oni zbierają się na satanistycznych rytuałach, jak te w Bohemian Grove. Czas się zbudzić i rozpoznać wroga.


Przeczytaj również:

Masoneria oświecona naukami Iluminatów, wykreowała „Tajemnicę Tajemnic” to jest: „«porządek Lucyfera» zastąpi «chaos» Boga”.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. flickr.com