W imię Allaha. Bergoglio oraz Islamski przywódca podpisują dokument zwiastujący jedną globalną religię.


,,Nie jestem jeden, jest nas wielu, ale to ja przewodzę wszystkim i dla nich stanowię Bóstwo. Przybywam z mroku by ofiarować światłość, nauczam swojej prawdy, która jest prawdą jedyną. Nie ma innych bogów niż ja jestem. To, co przekazuje będzie filarem mojego ponownego przyjścia na ziemię. Objawienie, które ci daję, jest drogą ku zjednoczeniu i władzy. Nie oglądaj się za siebie, nie słuchaj innych, bądź mi posłuszny a ja sprawię, że podbijesz cały świat. Ja jestem oświeceniem i mrokiem, łącze przeciwstawne światy w jednym bycie, którym ja jestem.’’ Fragment tekstu odnalezionego w 1972 roku w Sanie. Badacze uważają, iż jest to ukryta część ,,objawienia koranicznego” pochodząca z pierwszego stulecia istnienia Islamu.

Papież Franciszek i wielki Imam al-Azhar podpisali historyczną deklarację braterstwa, wzywającą do pokoju między narodami, religiami i rasami, przed globalnym spotkaniem przywódców religijnych z chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i innych religii. Przywódca katolików na świecie i szejk Ahmed al-Tayeb, szef najbardziej prestiżowej siedziby nauki sunnitów islamskich, przybyli na ceremonię w Abu Dhabi ręka w rękę symbolizując między kulturowe braterstwo.

W 2015 roku, kiedy papież Franciszek zwrócił się do ONZ, powiedział coś bardzo niezwykłego. Przemawiając do Zgromadzenia Ogólnego, przywódca katolicki oświadczył, że przybył ,,w swoim własnym imieniu’’, aby z nimi rozmawiać. Sądziliśmy, że papież jest Namiestnikiem Chrystusa i w związku z tym jest przedstawicielem Jezusa Chrystusa na ziemi. Być może papież Bergoglio jest namiestnikiem samego siebie, notabene bardzo często nie po drodze mu z Jezusem. Dlaczego więc nie powiedział, że przybył w Imieniu Jezusa z Nazaretu?

,,Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył, kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.’’

Ewangelia według Św. Jana 5: 42,43.

Papieżowi Bergoglio nie po drodze z Jezusem było również w przypadku owego pokojowego dokumentu. Otóż podpisał on przymierze pokojowe z przywódcą sunnickiego islamu, szejkiem Ahmedem al-Tayebem. Co ciekawe, dokument ten nie tylko zawiera wiele odniesień do gromadzenia wszystkich religii świata w jedną wymieszaną hybrydę, ale odwołuje się do Boga jedynie w ogólnym znaczeniu. Nie ma cytatów biblijnych ani odniesień do nich, żadnego związku między słowem Bóg a Abrahamem, Mojżeszem ani żadnym innym biblijnym patriarchą.

Koran: święta księga Islamu Cz.1 Istnieją fragmenty, które nie zostały zawarte w kanonicznej wersji Koranu.

Dlaczego Kościół katolicki, który twierdzi, że jest prawdziwym kościołem, odnosi się tylko do Boga w sposób ogólny? Prosty i bliżej niezidentyfikowany? Dokument podpisany przez Bergoglio nie przywołuje ani nie odwołuje się do Boga Abrahama, którego Issac i Jakub znaleźli w Świętej Biblii, odnosi się jedynie do ogólnego, bliżej nieokreślonego boga islamu, znanego również jako Allah. To znaczy, że nie ma Boga Abrahama a chrześcijaństwo to jedna wielka wydmuszka?

,,I ja wierzę w Boga. Nie w Boga katolickiego, nie istnieje Bóg katolicki, istnieje Bóg.’’

Papież Franciszek w wywiadzie udzielonym La Repubblica 1 października 2013 roku.

,,Zastanawiam się, czy jest błędem lub grzechem myślenie, wedle którego nie istnieje żaden Absolut, a zatem również prawda absolutna, lecz tylko zestaw prawd relatywnych i subiektywnych.’’

Papież Franciszek w wywiadzie udzielonym La Repubblica 4 września 2013 roku.

,,Idźcie tedy za pasterzami, którzy idą za Chrystusem Ukrzyżowanym.’’

Święta Katarzyna Sieneńska.

,,W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża. Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci (…) Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.

Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają, dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.”

Święty Franciszek z Asyżu.

Drodzy Czytelnicy jest coś więcej, być może dużo więcej. Otóż czy zauważyliście, że papież całuje Imama w usta? Czyż nie jest tak, że Judasz, który jest zarówno typem antychrysta, jak i prekursorem nadchodzącego antychrysta, zdradził Jezusa pocałunkiem? Wielu teologów podkreśla, że żyjemy w czasach ostatecznych. Mamy do czynienia z językiem Antychrysta i wizją nadchodzącego fałszywego pokoju. Uważa się, że owo przymierze pokoju między Watykanem a islamem jest małą przystawką do głównego kursu nadchodzącego prorokowania symulowanego globalnego pokoju.

Koran: święta księga Islamu Cz.2 Prorok i pakt z demonem. Historia z kart pergaminu odnalezionego w Sanie.

Szejk Ahmed al-Tayeb jest uważany za najważniejszego Imama w sunnickim islamie. Przybył on na ceremonię podpisania w Abu Zabi z papieżem Franciszkiem ręka w rękę, symbolizując w ten sposób międzywyznaniowe braterstwo. Ale nie była to tylko ceremonia dla katolików i muzułmanów.

Według brytyjskiego źródła informacji, podpisanie tego przymierza zostało dokonane: ,,Przed globalną publicznością przywódców religijnych z chrześcijaństwa, islamu, judaizmu oraz innych wyznań. Jest to mocny bodziec ku jednoczeniu się w jedną religię globalną pod auspicjami Watykanu.’’ Ponadto dokument ten odważnie oświadcza, że ​różnorodność religii, którą widzimy na świecie, była wolą Boga.

,,Wolność jest prawem każdej osoby: każda jednostka cieszy się wolnością wiary, myśli, ekspresji i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są wolą Boga w Jego mądrości, poprzez którą stworzył istoty ludzkie. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolność bycia innym. Dlatego też należy odrzucić fakt, że ludzie są zmuszani do przylgnięcia do określonej religii lub kultury, a także do narzucenia kulturowego stylu życia, którego inni nie akceptują.’’

Fragment pochodzący z: Przymierza Pokoju.

Drodzy Czytelnicy w gruncie rzeczy mówi się nam, że wolą Bożą są setki różnych religii na świecie i że wszystkie są w zasięgu wzroku Boga i jego akceptacji. Czy zatem religie i wyznania wzywające do mordowania niewiernych także są wolą Boga? A może religia, którą nazywa się satanizmem także powstała, ponieważ Bóg tak chciał? Mamy tutaj do czynienia z szalonym relatywizmem, który pod patronatem papieża Bergoglio oraz przywódców Islamu może poprowadzić świat ku globalnej czeluści.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 1 Comment

  1. Bóg Ojciec, to Stwórca, który na przestrzeni dziejów był identyfikowany różnymi imionami, a w czasach obecnych nie ma takiego znaczenia jak brzmi jego imię, a sam fakt iż jest tylko jeden On.

Comments are closed.