Wizje Teresy Neumann Cz.1 Czas jest bliski.

16 Wizje Teresy Neumann Cz.1 Czas jest bliski

[fb_button]

,,Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.

Teresa Neumann. Niemiecka Mistyczka.

Obecnie na świecie możemy obserwować wzrost liczby objawień, wizji i ogólnie rzecz ujmując treści związanych z przyszłymi losami poszczególnych krajów oraz całego świata. Istnieje wiele wizji dotyczących Polski. Dla przykładu możemy wymienić wizję naszej mistyczki Zofii Nosko, nazywanej przez Jezusa Centurią, gdzie w owych wizjach nasz kraj jest przedstawiony w sposób bardzo pozytywny. Otóż w czasach ucisku i upadku Polska stanie się potężna i silna, będzie wzorem i ostoją dla wielu narodów i ludzi szukających pomocy i obrony. W jakimś stopniu można to odnieść do czasów obecnych, ponieważ dziś możemy zaobserwować degradację wszelkich wartości na ogromną skalę. XXI wiek to czas, kiedy wypełniają się liczne proroctwa tu i teraz, dosłownie na naszych oczach.

Teresa Neumann urodzona 1898 roku, zmarła w 1962 roku. Była niemiecką mistyczką, która została naznaczona stygmatami oraz wizjami, także wizjami przyszłości i o tych wizjach chcemy dziś napisać. Na samym wstępie należy zauważyć, że postać tej mistyczki to pewnego rodzaju fenomen, ponieważ jak podają liczne źródła Teresa nie spożywała żadnych pokarmów z wyjątkiem codziennej Eucharystii. Jeżeli połączymy tę informację z owymi stygmatami, którymi naznaczeni są ludzie wyjątkowo umiłowani przez Boga, jak chociażby Ojciec Pio wówczas sądzę, że wizje, jakie otrzymała Teresa Neumann są wysoce prawdopodobne i ich źródła możemy doszukiwać się właśnie u Boga a nie demona.

 ,,Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania: Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan, bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice. Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego.”

Terasa Neumann po otrzymaniu tej wizji zapłakała. Jak podają przyjaciele niemieckiej mistyczki, próbowali oni dopytać skąd ta skrajna reakcja, co jeszcze widziała w swojej wizji? Teresa Neumann stwierdziła krótko, że są rzeczy, których wyjawić jej nie pozwolono i są one przeznaczone jedynie dla niej. Takie przypadki zdarzały się już wcześniej w historii, tutaj za przykład możemy wymienić Katarzynę Emmerich, inną wielka mistyczkę na podstawię, której wizji stworzono film Mel’a Gibsona Pasja. Co jednak Teresa Neumann mogła wyjawić, wyjawiła i o to dalsza część wizji.

„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.’’

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com