Włoski pisarz Umberto Eco, ostrzegał: „Faszyzm powróci ukryty pod bardzo niewinną postacią.”


Czy mamy do czynienia z odradzaniem się faszyzmu w ukrytej formie? Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy, ponieważ obserwujemy nasilającą się walkę z prawdą i wolnością. Dochodzi do sytuacji, w której celowo miesza się różnego rodzaju ideologie i religie, utrzymuje się człowieka w stanie ciągłego ogłupienia i rozbawienia. Czy taka droga może zakończyć się pozytywnie?

Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani.”

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

Włoski pisarz Umberto Eco,  znany między innymi z powieści Imię Róży, Wyspa dnia poprzedniego czy Cmentarz w Pradze wygłosił w 1955 roku na Uniwersytecie Columbia wykład, w którym zawarł cechy, wiecznego faszyzmu. Stwierdził, że faszyzm był totalitaryzmem rozmytym, niespójnym, niejednorodnym w różnych odmianach, zaaplikowanych w różnych krajach. Wypreparowany przez niego katalog składników tej ideologii jest jednak wspólny dla wszystkich wersji.

Tekst swojego wykładu pod tytułem Ur-Fascism, czyli Wieczny faszyzm, Umberto Eco opublikował w dwutygodniku The New York Review of Books oraz w zbiorze esejów pod tytułem Pięć pism moralnych. Eco ostrzegł przed nawrotem faszyzmu, pisząc, że jeśli powróci, to początkowo ukryty pod bardzo niewinną postacią, będzie niczym choroba nowotworowa na organizmie cywilizacji danego czasu. Zatem, o jakich cechach pisał Eco?

Po pierwsze kult wypaczonej tradycji. Polegać ma on na wymieszaniu, w tym i siłowo, najróżniejszych zasad, wierzeń i symboli. Pisarz przytacza tu ideologa włoskiej skrajnej prawicy Juliusza Evolę, któremu udało się połączyć Święty Graal, Protokoły mędrców Syjonu, alchemię i Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Do podobnego wymieszania różnego rodzaju pojęć ma dojść w czasach, w których faszyzm będzie się odradzał.

Kolejnym przejawem według Eco będzie kult działania dla samego działania, które nie musi być poprzedzone refleksją. Kultura zostanie na cenzurowana, środowiska intelektualne traktowane z podejrzliwością. Nastąpi era walki z indywidualizmem oraz kreatywnością, oba te pojęcia i walory zostaną zastąpione bezmyślnym przyjmowaniem podanych zasad i norm oraz rozwiązań płynących odgórnie.

Umberto Eco wymienia również wzrost Indywidualnej i społecznej frustracji. Psychologia wspomina o dwóch poważnych kryzysach, do których może dojść w życiu człowieka a które umysł ludzki będzie w stanie przetrwać, jeżeli owych kryzysów będzie więcej, wówczas dochodzi do załamania nerwowego. W ten sposób po przez manipulację informacjami oraz wydarzeniami globalnymi, steruje się ludzkim zachowaniem i stanem świadomości.

Dalej wymieniony zostaje tak zwany wybiórczy populizm. Prawa jednostek nie są istotne, ważny jest głos elit, który ma reprezentować głos całego społeczeństwa. Innymi słowy rodzi się dyktat wielkich korporacji i bogatych rodów, które wyznaczają kierunek rozwoju cywilizacji, kultury, religii, nauki a także ekonomi i gospodarki. Władza zostaje skoncentrowana w obrębie kręgu wybranych osób, które posługując się populizmem poszerzają swoje wpływy.

Na koniec dzisiejszej publikacji należy zadać pytanie: czy mamy do czynienia z odradzaniem się faszyzmu w ukrytej formie? Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy, ponieważ obserwujemy nasilającą się walkę z prawdą i wolnością. Dochodzi do sytuacji, w której celowo miesza się różnego rodzaju ideologie i religie, utrzymuje się człowieka w stanie ciągłego ogłupienia i rozbawienia. Czy taka droga może zakończyć się pozytywnie?


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz