Wojna hybrydowa już dziś prowadzona jest na terenie Polski.


26 Wojna hybrydowa już dziś prowadzona jest na terenie Polski


Dzisiejszy artykuł chcemy rozpocząć od pewnej refleksji. Otóż ze względu na naszą przynależność do Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do działania nie tylko na arenie wewnętrznej, lecz i na arenie międzynarodowej bardziej niż kiedykolwiek. Dziś nie wystarczy zbudować silną gospodarkę, wolne sądy czy dobry ustrój prawny wewnątrz naszej Ojczyzny, co w gruncie rzeczy jest i tak ogromnym wyzwaniem. Ale, do czego zmierzamy, otóż dziś należy również walczyć na arenie międzynarodowej, tak by ukazywać i zwalczać błędne ideologie promowane na zachodzie.

Owe ideologie należy zwalczać, ponieważ jak byśmy nie mieli wymarzonego kraju to zewnętrzne działania w ramach Unii Europejskiej mogą i z pewnością zagrożą stabilności Polski, mało tego, w skrajnym przypadku przyczynią się do upadku III RP. A zatem, w XXI wieku każdy kraj należący do wspólnoty, kraj, któremu zależy na suwerenności, bezpieczeństwie i wolności jest zobowiązany do działania w zakresie wewnętrznym, ale i zewnętrznym. Złudna jedność Europejska w ramach Unii może sprawić, że wróg czy też samobójcza ideologia zniszczą Stary Kontynent od środka, jak to miało miejsce w przypadku ideologii multi kulturowości.

Teraz pokusimy się o stwierdzenie, które zapewne wyda się bardzo kontrowersyjne, nierealne czy wręcz szalone. Co to za stwierdzenie? Czy aby dziś w naszym kraju nie jest prowadzona wojna hybrydowa pod naszym nosem i w pewnym sensie za przyzwoleniem części elit? Pojęcie wojny hybrydowej stało się popularne po interwencji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Osobiście uważamy, że wojna hybrydowa jest prologiem, wstępem do czegoś więcej. Jest działaniem z ukrycia, które albo zostanie podjęte oficjalnie albo samoistnie umrze.

Imigranci. Przyjmować czy nie przyjmować? Oto jest pytanie.

Dzięki wojnie hybrydowej kraj, który ją prowadzi może rozeznać obranego przeciwnika, jego zdolność samoobroną i zachowania społeczne. Na podstawie zebranych danych, może także podjąć racjonalne i zdecydowane kroki. A zatem krok pierwszy to zaprzestanie wojny czy też interwencji hybrydowej gdyż nie przynosi ona oczekiwanych rezultatów. Krok drugi to kontynuowanie ataku hybrydowego i oczekiwanie na rozwój. Wreszcie krok trzeci to otwarta interwencja zbrojna. Tyle słów wstępu odnośnie pojęcia wojna hybrydowa.

W naszym kraju odkąd doszło do zmiany władzy w ostatnich wyborach, dochodzi do pewnego rodzaju zerwania z czasem komunizmu, ów proces nie podoba się tym, którzy wywodzą się z ideologii komunizmu i stanowią pewnego rodzaju kotwicę przeszłości w teraźniejszej Polsce. Przy każdej zmianie prawa, która w jakimś stopniu osłabia siły PRL w wolnej Polsce dochodzi do konwulsji polityczno społecznych. Ale, co należy zauważyć, przy sprzeciwie części środowiska politycznego, społecznego i samej UE, do tej pory zmiany przebiegały nad wyraz sprawnie.

Taki obraz sytuacji trwał do czasu aż nadeszła reforma sądownictwa a w dalszej kolejności reforma mediów w Polsce, która wydaje się być obecnie niezauważana. A zatem, część elit w naszej Ojczyźnie, ludzi nazywających siebie nadzwyczajną kastą, notabene podobnie z resztą Hitler uważał siebie za nadczłowieka, ale owa kasta powiedziała wyraźne stop jednocześnie grożąc, iż wyprowadzi ludzi na ulicę, być może w zamyśle jest także zgotowanie piekła politycznego na jesień tak by wystraszyć rząd i Prezydenta. Wystraszyć na tyle by powstrzymać zmiany.

Drodzy Czytelnicy, ważnym aspektem wojny hybrydowej są media, manipulowanie informacją. Otóż, kto posiada media i forsuje kłamstwo zamiast prawdy może wpływać w realny sposób na całe narody, nawet wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. To jest manipulacja i socjotechnika, która stanowi filary działań hybrydowych prowadzonych przez siły zewnętrzne na terenie danego kraju. Otóż koncentracja mediów zachodnich w Polsce jest oszałamiająca. Żaden kraj zachodni, czy to Francja czy Niemcy nigdy nie pozwoliłyby sobie na taką sytuację, ponieważ to zagraża bezpieczeństwu narodowemu.

Zauważmy pewną tendencję w sprawie przymusowej relokacji imigrantów, w sprawie reformy sądownictwa czy wreszcie mediów, zachodnie koncerny medialne posiadające wpływy w Polsce forsowały jednoznaczną linię informacyjną w tych kwestiach. Owa linia wyglądała prosto, była sprzeczna z interesem Polski a także sprzeczna z wolą większości Polaków. To sianie propagandy było wyłomem w jedności Polski, było wyłomem niebezpiecznym, wyłomem, który trwa i trwał będzie do momentu, w którym po pierwsze zreformowane zostaną sądy oraz zostanie zmniejszony udział medialnego rynku zagranicznego w naszym kraju, obecnie jest on wręcz tak wysoki, że aż nienormalny.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


This article has 1 Comment

Comments are closed.