Wojna o Polskę w XXI wieku. Potężne siły dążą do zniszczenia Rzeczpospolitej, to nie jest fikcja, to się już dzieje.,,Czasem musisz się wkurzyć, czasem musisz sobie powiedzieć, że jesteś człowiekiem, istotą ludzką do jasnej cholery, a twoje życie ma wartość. Czasem musisz otworzyć oczy i przestać żyć złudzeniami.’’

Anonymous.

Co dzieje się w Polsce? Dokąd poprowadzą nasz kraj cywilizacyjne przemiany i wreszcie, dlaczego nasz kraj jest przedmiotem tak ogromnej, wręcz anormalnej walki interesów? Jest rzeczą zaiste nie codzienną, gdy możemy obserwować wypowiedzi różnych osobistości Europejskich, które to persony wypowiadają się na każdy możliwy temat odnoszący się do Rzeczpospolitej. Każdy możliwy temat przedstawiają w negatywnym świetle, innymi słowy wielu dosłownie troszczy się o Polskę i Polaków w tak dużym stopniu, że wygląda to tak, iż wiedzą oni, co jest dobre dla naszego kraju, lepiej niż my sami.

Frans Timmermans ze łzami w oczach walczy o praworządność w Polsce i stwierdza, wprost że nie odpuści. Al Gore, były wiceminister USA, uczestnik szczytu klimatycznego w Katowicach staje na straży czystości powietrza w naszym kraju wypowiadając następujące słowa: ,,Dzieci są opuszczane do kopalni, by mogły odpocząć od skażenia’’ Jakże nietrafna jest to opinia, człowieka który jeszcze do nie dawna piastował jedno z najważniejszych stanowisk państwowych globu. Al Gore, osoba powiązana z grupą Bilderberg oraz Georgiem Sorosem występuje przed szereg by ogłosić światu dramat polskich dzieci. Czy to przypadek?

A. Merkel: ,,Dziś państwa narodowe powinny być gotowe do przekazania suwerenności.’’ Jesteś Gotów do przekazania suwerenności Polski?

Wywołany do tablicy George Soros, kim jest? Jest to osoba reprezentująca wartości Masonerii, osoba, której zadaniem jest realizowanie założonych planów i wdrażanie ideologicznego chaosu na Starym Kontynencie, niszczenie kultury Starego Kontynentu oraz budowanie fundamentów pod stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy oraz europejskiej armii pod prymatem ONZ. George Soros jest także wysoce zaangażowany w działalność na rzecz Polski. Owa działalność realizowana jest poprzez fundacje Sorosa. A zatem, co wspiera Fundacja Batorego?

– Akceptacja: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych: (90 000 zł).

– Federacja Znaki Równości (stworzenie i prowadzenie Centrum Społeczności LGBTQ w Krakowie): (75 000 zł).

– Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego (działania na rzecz wolności sumienia i świeckości państwa, organizacja Zlotów Ateistów i Dni Ateizmu): (40 000 zł).

– Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (świadczenie pomocy prawnej migrantom i uchodźcom w ośrodkach): (150 000 zł).

– Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa (przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA i migrantów): (100 000 zł).

– Fundacja Ocalenie (przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce): (150 000 zł).

– Fundacja Wolność od Religii: (120 000 zł).

– Kampania Przeciw Homofobii (działania strategiczne zmierzające do wprowadzenia związków partnerskich): (100 000 zł).

Wymieniliśmy jedynie kilka organizacji, ponieważ naszym celem nie jest przytaczanie wszystkich, których notabene jest kilkadziesiąt. Przytoczyliśmy je, ponieważ chcemy nakreślić pewien kręgosłup działania. A zatem ów kręgosłup opiera się na promowaniu świeckości państwa, ateizmu, opiera się na promowaniu idei multi kulti. To jednak nie wszystko, naszym oczom ukazuje się lobbing o monstrualnym zasięgu, którego tryby napędzają miliony złotych w Polsce, ale i w całej Europie.

,,Dzisiejsza Unia Europejska potrzebuje pomocy i głębokiej przemiany. Niezbędne są natychmiastowe działania ratunkowe, bowiem projekt europejski znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Już podczas swojej kampanii wyborczej dzisiejszy prezydent Francji Emmanuel Macron wspominał, że najistotniejszy jest wzrost poparcia dla Unii.

Spore nadzieje wiążę również ze spontanicznymi oddolnymi inicjatywami, które pojawiają się w Europie. Mam na myśli „Pulse of Europe” (Puls Europy), który został powołany w listopadzie ubiegłego roku we Frankfurcie nad Menem, a który objął swoim zasięgiem około 120 europejskich miast, jak również brytyjski ruch „Best for Britain” oraz opór wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i Fideszu na Węgrzech, którym kieruje premier Viktor Orban.”

George Soros.

Niemieckie Jugendamt? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie widzi problemu, to sprawa wewnętrzna Niemiec. Rozruchy wewnątrz Francji, ludzie ginący na ulicach? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie widzi problemu, to sprawa wewnętrzna Francji. Polska? Tak, tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dostrzega zagrożenie dla demokracji i praworządności. Czy zatem, mamy do czynienia z równością Państw członkowskich Unii Europejskiej?

Uczestnicy patriotycznych marszów uznawani są za faszystów. Media kpią z polskości, UE opluwa naszą historię. Polaku czas się przebudzić.

Przykładów, które przytoczyliśmy powyżej, można mnożyć bez liku. Jednak czy istnieje taka potrzeba? Otóż od kilku lat każdy, kto w sposób obiektywny śledzi wydarzenia w Europie, dojdzie do wniosku, iż coś tu jest nie tak. Unia Europejska nie jest krainą wiecznej szczęśliwości i sprawiedliwości a tak zwane polityczne autorytety to bardzo często zakłamane jednostki w garniturach działające na rzecz europejskich elit. Co gorsza, Rzeczpospolita XXI wieku, również została dosięgnięta czymś co można nazwać zdradą stanu.

O co chodzi? Nie będziemy wnikać w szczegóły, wymieniać poszczególnych ludzi z imienia i nazwiska, czy poszczególne ugrupowania polityczne. Otóż sednem rzeczy owej zdrady stanu Rzeczpospolitej przez część elit Polaków, jest obrona interesów wywodzących się z post komunizmu, a także czegoś, co narodziło się kilka lat temu, a jest to działanie na rzecz Niemiec po przez wprowadzanie dyrektyw Unii Europejskiej, które szkodzą Polsce.

A zatem mamy dwie przeciwstawności, po jednej stronie stoją siły konserwatywne i narodowe działające na rzecz rozwoju Rzeczpospolitej, na rzecz poprawy życia Polaków i z drugiej strony mamy potężne siły wewnątrz kraju, mamy tutaj na myśli siły polityczne, medialne i korporacyjne, oraz siły działające po za granicami Polski, których działania są ściśle skoordynowane i skierowane przeciwko naszej Ojczyźnie. Miejmy tego świadomość, ponieważ to dziś toczy się walka o przyszłość Polski.

Polska jest jedna, i jest to fundamentalne przesłanie zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie za wszelką cenę próbuje się podzielić Polaków, próbuje się dokonać podziału przy użyciu kłamstw, manipulacji, socjotechniki i ciągłego zakłamywania rzeczywistości. Nie drodzy Czytelnicy, Polska jest jedna, mimo wielu różnić i poglądów, jednak jako naród stanowimy monolit, całość, pewnego rodzaju pełnię, która wielokrotnie ratowała Europę i kraje Zachodu. Dziś już się o tym zapomina, często zakłamuje się historię, jak chociażby w przypadku tak zwanych Polskich obozów koncentracyjnych. Jest to bezczelność nie znająca granic.

Nasz kraj stanął w obliczu wielkich przemian, przemiany te odbywają się równolegle z globalnymi przemianami. Różnica jest jednak taka, że przemiany w Polsce idą ku lepszej i jaśniejszej przyszłości, natomiast przemiany globalne zmierzają ku upadkowi. Pewne światowe siły, chcą za wszelką cenę pociągnąć na dno także i naszą Ojczyznę, tak by móc zrealizować swoje utopijne plany dotyczące wprowadzenia nowego porządku światowego.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com