Współczesny świat chwieje się w swoich posadach.

9-wspolczesny-swiat-chwieje-sie-w-swoich-posadach

Fot. flickr.com

[fb_button]

Dziś czas na kolejny artykuł z serii dotyczących tematyki czasów ostatecznych, czasów eschatologicznych. Przy tej okazji na samym wstępie w ramach dygresji i krótkiego wtrącenia, możemy napisać o obecnej sytuacji na świecie, która jest znakiem czasu. Cóż to za znak? W Nowym Testamencie Jezus zapytany przez uczniów o czasy ostateczne odpowiada, iż jednym ze znaków będą wojny oraz odgłosy wojen. Dziś wielu znawców i politologów wypowiada się, iż świat jest w trakcie wojny, natomiast druga część twierdzi zupełnie odwrotnie. Zatem jak jest rzeczywiście i kto ma tutaj rację w tym jakże ważnym temacie?

Obecnie czasy zmieniły się, wojna nie musi wyglądać jak jeszcze ta z przed kilkudziesięciu lat, nie muszą czołgi wjechać do stolicy drugiego państwa by uznano ów akt za działania czysto wojenne. Obecnie mamy do czynienia z terroryzmem, wojną hybrydową, aktami ataków cybernetycznych. Prowadzona jest także wojna na płaszczyźnie medialnej i manipulacyjnej. Można powiedzieć, że obecnie prowadzone jest wiele różnego rodzaju wojen na świecie, a duża część z nich to twory sztuczne, kreowane przez konkretne siły.

Jednak abstrahując od tego wystarczy przytoczyć kilka faktów, po pierwsze wczorajszy zamach w Berlinie, wiemy, że zginął jeden Polak, dalej morderstwo ambasadora Rosyjskiego w Turcji. Czy to przypadek, przecież w ostatnich miesiącach napięcia między tymi dwoma mocarstwami są bardzo duże i znaczące. Sam konflikt w Syrii to miejsce gdzie może dojść do wybuchu III wojny światowej, ponieważ walczą tam armie USA, Rosji a i ostatnim czasem samej Turcji. Co gorsza każde z wyżej wymienionych mocarstw ma własne cele i są to cele często rozbieżne. Innymi słowy człowiek nie liczy się a ONZ czy UE dawno skompromitowały się w sprawie Syrii, której dramat a konkretnie dramat Aleppo jest porównywany do takich masakr jak ta w Rwandzie.

Narody Europu ze szczególnym uwzględnieniem Francji czy Niemiec żyją w strachu, ponieważ wychodząc rano z domu nie wiedzą czy do niego powrócą, czy nie zostaną ofiarami jakiegoś aktu terroru ze strony tego czy innego fanatyka. Eksperci mówią, że nie możemy się bać i okazywać strachu, jednak czy można się nie bać, kiedy w danym mieście lub państwie notorycznie dochodzi do zamachów a sam proceder napływania uchodźców trwa na dobre? Przecież strach jest naturalnym bodźcem organizmu na zagrożenie, jest to bodziec wykształcony przez tysiąclecia, nie można tego bagatelizować.

Dalej ci sami specjaliści mówią, iż trzeba zachować czujność, być przygotowanym na to czy tamto, należy obserwować inne osoby, czy aby te zachowują się normalnie. Czy nie jest to śmieszne, lub inaczej czy nie jest to jakaś farsa lub tragikomedia? Jak można w takich warunkach żyć normalnie, przecież takie porady prowadzą w dalszym rozrachunku do psychozy, która raz rozpędzona z czasem przybiera na jeszcze większej sile. Innymi słowy sami eksperci wydają się często żyć w jakiejś odmiennej rzeczywistości. Dlatego trzeba napisać jasno, obecnie świat jest targany wieloma konfliktami, niepokojami, kryzysami, można powiedzieć, iż chwieje się w swoich posadach. Co z tego wyniknie? Tego oczywiście nie wiemy, to pokaże czas, jednak sam rozum i właśnie proroctwa pomagają nam dostrzec ewentualne rozwiązanie, jakie w wyniku wyżej przytoczonych wydarzeń będzie miało miejsce.

Dzisiejsze rozważania można podsumować tylko i wyłącznie w jeden sposób. Nasze czasy, wiek XXI to bezprecedensowy moment w dziejach ludzkości. Wydarzenia o zasięgu globalnym i znaczeniu globalnym nigdy nie postępowały w takim tempie. Co gorsza ich zbieżność w wielu przypadkach łączy się z proroctwami zawartymi w Biblii. Nie powinno się bagatelizować tego typu zbieżności, ponieważ to nie zmieni biegu historii świata. Czasem lepiej działać i spojrzeć w mrok niż odwrócić wzrok i czekać na nieuniknione. Obecnie na naszej planecie mamy do czynienia z wieloma znakami czasu, warto się im przyjrzeć, dostrzegać je i starać interpretować. To pozwoli na zrozumienie, w jakim momencie znajduje się człowiek i co wydarzy się w dalszej kolejności.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.