Zakazana archeologia czyli Sodoma i Gomora. Publikujemy zdjęcia ulic i domów ze zniszczonego obszaru.

Udostępnij

W mojej opinii to, co spadło na Sodomę i Gomorę oraz pobliskie miasta stanowi poruszające świadectwo tego, jak Bóg zniszczył tych, którzy odrzucają Ducha Świętego. Przy tej okazji powstaje pytanie: „Czy spełniamy wolę Boga i pozwalamy aby Duch Święty kierował nami?” Istnieje przepowiednia wspomniana w Apokalipsie Świętego Jana: „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga».”

Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta».”

Księga Rodzaju 19:15.

Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.”

Ewangelia Według Łukasza 17:28-30.

Lot jego żona i córki uciekli przed potworną destrukcją Sodomy (żona Lota do czasu złamania nakazu). W Starym Testamencie przykład ten pokazuje nam w jaki sposób zostali ukarani źli ludzie przez samego Boga, w zesłanym przez Niego ogniu, który w całości strawił nikczemne miasta i ich mieszkańców. Jednakże żona Lota, spojrzała wstecz na ukochaną przez nią Sodomę, łamiąc tym samym polecenie aniołów. Zamieniła się wówczas w słup soli.

Tak więc mamy do czynienia z widzialnym przykładem, tego co stanie się z ludźmi czy też narodami, które będą łamać Boże prawo. Biblia mówi nam, że miasto Sodoma znajdowało się na nizinach Jordanu oraz, że kiedyś było to piękne, kwitnące miejsce. Obecnie wiemy, że jest to miejsce (w którym miała znajdować się Sodoma) znajdujące się 1300 stóp poniżej poziomu morza, zatem jest to najniżej położone miejsce na Ziemi. Jest to teren bardzo gorący i upustynniony, który de facto przeklął Bóg z powodu grzechów ludzi.

Oto taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego, co więcej, uniosły się pychą i dopuszczały się tego, co wobec Mnie jest obrzydliwością. Dlatego je odrzuciłem, jak to widziałaś.”

Księga Ezechiela.

Józef Flawiusz, żydowski historyk z I wieku pisze: „Ślady po ogniu Boga są wciąż widoczne, tak samo jak pozostałości po tych pięciu miastach”. Popularna teoria mówi, że ruiny miast zostały przykryte Morzem Martwym. Lecz jeśli Józef Flawiusz widział ruiny w swoich czasach, to my także powinniśmy je widzieć, ponieważ poziom wód jeszcze opadł od jego czasów. Dodatkowo w naszym śledztwie Biblia mówi nam, że miasta te były rozproszone.

Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim – aż do Leszy.”

Księga Rodzaju.

To też jadąc wzdłuż brzegu Morza Martwego można zaobserwować dziwne miejsca, o jaśniejszym kolorze niż ziemia wokół. Są to miejsca spopielone, napiszę więcej, są to spopielone miasta, zniszczone przez gniew Boga. Miejsca te zostały strawione przez intensywne płomienie, coś nadnaturalnego, można rzec nadnaturalny żar, kierowany ręką Boga. Dziś widzimy w tych miejscach popioły, które mają jaśniejszy kolor niż ziemia wokół.

To jednak nie wszystko, gdy podejdziemy bliżej nietypowych form, kształtów, które występują na tym obszarze, wówczas dostrzeżemy widoczne boki formacji pochodzących z czasów istnienia Sodomy oraz pozostałym miast. Formacje te zawierają wirowate kształty, co jest dowodem na ekstremalny gorąc powyżej 6000 stopni farrenheita, kiedy to zachodzi jonizacja termiczna, a cząsteczki zderzają się ze sobą, formując te niezwykłe zawirowane wzory.

W miejscu dawnej Sodomy możemy dostrzec również wyraźne wskazania na występowanie ulic, oraz budynków z prostymi ścianami pod kątem dziewięćdziesięciu stopni, jak ten poniżej, co raz jeszcze stanowi jasny dowód na ludzką konstrukcję. Spójrzcie:

Szanowni Państwo pozostałości mocno się zatarły po ponad trzech tysiącach lat wiatru i erozji od deszczu a mimo to, nadal widzimy tutaj widoczny ślad po ulicach i budynkach wykonanych ręką ludzką. To jest właśnie Sodoma, to jest wydarzenie historyczne opisane w Biblii. Notabene kolejny dowód na prawdziwość tej Księgi. Oczywiście takich dowodów jest znacznie więcej, dziś jednak skupiamy się na Sodomie i innych zniszczonych miastach.

«Siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi!» Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak w zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości.”

Księga Powtórzonego Prawa.

W mojej opinii to, co spadło na Sodomę i Gomorę oraz pobliskie miasta stanowi poruszające świadectwo tego, jak Bóg zniszczył tych, którzy odrzucają Ducha Świętego. Przy tej okazji powstaje pytanie: „Czy spełniamy wolę Boga i pozwalamy aby Duch Święty kierował nami?” Istnieje przepowiednia wspomniana w Apokalipsie Świętego Jana: „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga».


Przeczytaj również:

Publikujemy kompendium wiedzy o „Biblijnych Gigantach” oraz liczne fotografie dokumentujące ich istnienie.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.