Zbigniew Brzeziński wyraża zaniepokojenie o Nowy Porządek Świata.

5-zbigniew-brzezinski-wyraza-zaniepokojenie-o-nowy-porzadek-swiata

Fot. youtube.com

[fb_button]

,,Nowy Porządek Świata jest w niebezpieczeństwie z powodu sprzeciwu szerokich mas ludności (…) Wzrost globalnej politycznej aktywności szerokich mas ludności już nie pozwala na zarządzanie nimi z pomocą zewnętrznie narzuconej kontroli tak jak to było w epoce kolonializmu i imperializmu”.

Zbigniew Brzeziński.

Nowy Porządek Świata czy też bardzo często używany skrót NWO, to nic innego jak nowy ład geopolityczny na naszej planecie. To podział wpływów dokonany od nowa z głównym uwzględnieniem USA oraz Królestwa Brytyjskiego. NWO to także nowe prawo ekonomiczne a także uregulowania we wszystkich dziedzinach naszego życia. Tutaj w bardzo łatwy sposób można ów pojęcie uściślić i napisać, że chodzi tak naprawdę o ograniczenie praw obywatelskich i wszelkich swobód. Spójrzmy obecnie na USA czy Francję gdzie wolność to już tylko slogan, a prawo do działania dla każdego obywatela zastępowane jest kuratelą i nadzorem.

Idąc jednak dalej tropem NWO należy napisać, że ów nowy ład globalny nie utworzy się sam, to tylko idea, natomiast za ową ideą kryją się konkretne osoby oraz stowarzyszenia. Dla samego przykładu kilka lat temu pan Rockefeller wyznał w jednym z wywiadów, że Unia Europejska została powołana z myślą o nowym ładzie globalnym. Jeżeli spojrzymy na to, co obecnie dzieje się w strukturach UE to rzeczywiście możemy dojść do wniosku, że nie jest to już demokratyczny związek suwerennych państw, lecz coraz częściej mówi się o super państwie w Europie. Dlatego też patriotyzm czy przywiązanie do własnego narodu oraz tradycji w ostatnich czasach jest tak piętnowane i krytykowane. Czasy się wybitnie zmieniły, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu te postawy były czymś honorowym i bezcennym.

Zatem UE to pewien człon przygotowawczy NWO, co jednak z samymi osobami, czołowymi postaciami? Tutaj wymieniane są przede wszystkim rodziny Rockefeller, Rothschild. To oczywiście tylko wierzchołek góry, ponieważ istnieją i takie postacie jak Pan Soros w Europie, nazywany przez wielu głównym masonem i iluminatem Europy. Jest jeszcze kolejna ważna postać, człowiek za kurtyną i wielki orędownik NWO, to nasz rodak Pan Zbigniew Brzeziński, wielka postać w USA i ktoś, kto darzony jest szacunkiem. Dziś przyjrzymy się słowom, jakie nie tak dawno wypowiedział, są to słowa ważne, o których warto pisać i rozmawiać.

Zbigniew Brzeziński jest znany przede wszystkim z tego, że w latach 1977-1981 był głównym doradcą prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, innymi słowy jeden z głównych orędowników NWO był przy prezydencie USA, to z pewnością nie jest przypadek, jednak pozostawmy ten temat i powróćmy do naszego dzisiejszego tematu. Otóż Pan Brzeziński w swojej wypowiedzi ostrzegł światowe elity, ostrzegł je, że obecnie to głównie ludzie i społeczeństwa są głównym zagrożeniem dla projektu NWO, innymi słowy to my i nasze rodziny stanowimy problem. O to wyżej wspominana wypowiedź. ,,Nowy Porządek Świata jest w niebezpieczeństwie z powodu sprzeciwu szerokich mas ludności”

Dalej Brzeziński posuwa się o kolejny krok, czyli wskazuje przyczynę buntu społecznego, owa przyczyna to nic innego jak bunt przeciwko narastającej kontroli zewnętrznej kosztem wolności praw obywatelskich. Zatem czy to takie dziwne, że jednostka ludzka buntuje się, gdy jej prawa są ograniczane a nawet gwałcone? Widać dla ludzi władzy jest to dziwna sytuacja. To jednak nie koniec kuriozalnych wypowiedzi pana Brzezińskiego, o to kolejna. „Wzrost globalnej politycznej aktywności szerokich mas ludności już nie pozwala na zarządzanie nimi z pomocą zewnętrznie narzuconej kontroli tak jak to było w epoce kolonializmu i imperializmu”.

Reasumując dzisiejsze rozważania można jasno i wyraźnie napisać, głównym wrogiem NWO jest obecnie sam człowiek. To jednak nic dziwnego ostatecznie NWO to idea dotycząca człowieka i społeczeństwa całej planety, cieszy jednak fakt, iż świadomość w tej materii nieustannie wzrasta a jest to jedyna forma ratunku dla nas i przyszłych pokoleń. Dziś jeszcze możemy coś zrobić, jednak już za kilka lat może być po prostu za późno.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

This article has 1 Comment

Comments are closed.