Zbliża się przepowiedziany przez proroków i liczne objawienia czas „Ostrzeżenia”. Publikujemy ważny materiał w tej kwestii.


Szanowni Państwo jest to zaledwie pierwszy punkt, jakże ważny i bogaty w wiedzę de facto nie z tej ziemi, punkt, który stanowi początek potężnego opracowania (130 stron). Każdy, kto zechce zapoznać się z całością niech pobierze plik PDF zamieszczony pod artykułem. Z naszej strony zachęcamy każdego do zapoznania się z tą publikacją, ponieważ czasy, w których żyjemy są czasami wielkiego oczyszczenia, nasze pokolenie jest pokoleniem wielkiego oczyszczenia.

Szczęść Boże – Witam Was serdecznie drodzy Rodacy. Mając na uwadze, że wszelkie znaki na Niebie i Ziemi ewidentnie wskazują na to, iż „Dzień Pana” oraz czas Jego „Świętego Gniewu” jest już bardzo, ale to naprawdę bardzo bliski i niebawem „czara goryczy”, jak również ludzkich grzechów przeleje się – należy uznać, iż obecnie żyjemy w czasach przedostatecznych, co nierozłącznie wiąże się z Apokalipsą, która została zapowiedziana w Biblii.

Mając na uwadze powyższe, oddaję Państwu uprzejmie poradnik – „Jak Przetrwać Apokalipsę”, który zawiera szereg praktycznych porad (z zakresu medycyny, surwiwalu, techniki, ekonomii itp.), które niebawem naprawdę mogą się Wam przydać. Gdy zobaczycie bowiem, iż to, co Św. Jan opisał w Apokalipsie (Objawieniu) zaczyna się wypełniać na Waszych oczach, to będziecie (w postaci niniejszego opracowania) mieli gotowe wademekum na temat – jak zachować swoje ziemskie życie w tym najtrudniejszym w dziejach ludzkości czasie? A teraz do sedna:

Punkt 1

„Ostrzeżenie” zwane również „Małym Sądem Dycha Świętego” lub „Oświetleniem Sumień”

Według proroctw – każde dziecko, mężczyzna i kobieta na Ziemi, o wyznaczonym jednakowym czasie, bez względu na narodowość, religię, miejsce przebywania lub pracę wykonywaną, doświadczy już niebawem trwającego około 15 minut OSTRZEŻENIA. Będzie tak, że czas stanie w miejscu na ok. kwadrans, a twoja dusza obnaży się przed tobą (wielu z Was ze zdziwieniem wtedy stwierdzi, iż posiada w ogóle coś takiego jak dusza).

Będziesz znał każdy swój grzech, jaki kiedykolwiek uczyniłeś, każde swoje nieuprzejme słowo, czyn oraz myśl, które nie były miłe Bogu. Każdy będzie wiedział, jak jego dusza wygląda przed Bogiem – waszym Ojcem. Z wielu rzeczy będziecie musieli zdać rachunek i w tym czasie każdy pozna kim jest i jak ma rozliczyć się ze swoimi grzechami. Nawet niewierzący będą wiedzieli, co muszą robić, aby ich dusza była czysta przed Bogiem i była przygotowana na drugie przyjście (Paruzję) Jezusa Chrystusa.

Kiedy nadejdzie Ostrzeżenie, wszyscy ludzie będą wiedzieli, że to, co było przepowiedziane w Świętych Księgach oraz proroctwach i objawieniach jest prawdą. W trakcie „Ostrzeżenia” Bóg Wszechmogący pozwoli spojrzeć każdemu człowiekowi na swoje grzechy w podobny sposób, w jaki je widzi On Sam, czyli Bóg Ojciec Jedyny i w jaki sposób będzie je widział Jego Boski i Umiłowany Syn – Jezus Chrystus na „Sądzie Ostatecznym”.

W/w. „Ostrzeżenie” to będzie tak zwany „Mały Sąd” / „Sąd Ducha Świętego”. Za tym sądem nie będzie jeszcze szła żadna kara, gdyż ma on na celu tylko uświadomienie grzesznikom ich win i danie im czasu na Ziemi, na odkupienie ich oraz na poprawienie się. Módlcie się wtedy do Pana Jezusa Chrystusa pokornie o Łaskę, wybaczenie, opiekę i pomoc, a przez wzgląd na Jego przeogromną Miłość i Miłosierdzie względem Was, będzie to Wam dane!!!

W trakcie „Ostrzeżenia” zostaną ludziom pokazane także miejsca, w które trafiliby, gdyby to był już właściwy „Sąd Ostateczny” (Niebo, ewentualnie Czyściec lub najczęściej piekło). Niestety będą przypadki, iż co niektórzy źli ludzie, zobaczywszy potworności piekła, po powrocie swojej duszy do ciała, z trwającego około kwadrans „Ostrzeżenia”, ze strachu doznają ataku serca lub wylewu krwi do mózgu i umrą np. na zawał, a wtedy niestety natychmiast trafią z powrotem do miejsca, które przed chwilą tak bardzo ich przeraziło, gdyż nie zdążą się odkupić i odpokutować na Ziemi.

Dlatego też proszę nie bać się, nawet jeśli w trakcie „Ostrzeżenia” zobaczycie piekło, gdyż to nie znaczy, że tam do niego rzeczywiście traficie, a to dlatego, że po „Ostrzeżeniu” dany Wam będzie jeszcze czas na Ziemi, na poprawienie swojego życia i żałowanie za grzechy, a tym samym na „Sądzie Ostatecznym” może względem Was zapaść łagodniejszy wyrok. W trakcie „Ostrzeżenia” zwracajcie jednak bacznie uwagę na to, jaki sposób zostanie Wam wskazany na rozgrzeszenie się, gdyż – jeśli ktoś, w czasie jego trwania, każe Wam oczyszczać swoje sumienie i swoją duszę poprzez podejmowanie złych działań – na przykład poprzez pochwalanie/szanowanie zboczeń i wszelkich dewiacji seksualnych oraz poprzez tolerowanie wszystkich innych grzechów, stosowanie zemsty i wymierzenie odwetowej kary swoim ciemiężycielom lub nakaże Wam uznać i wierzyć w jeden, uniwersalny (wymieszany i połączony z wielu elementów religijnych), panteoniczny kościół powszechny, który będzie składał się z Chrześcijaństwa oraz dodatkowo z wszystkich pozostałych religii i wyznań Świata, w tym z islamu, buddyzmu, judaizmu, taoizmu, animizmu itd., ewentualnie poprosi Was o przyjmowanie pod własny dach, bezkrytycznie i z „otwartymi ramionami”, w imię źle rozumianej miłości bliźniego i źle pojmowanego miłosierdzia, wilków (terrorystów islamskich) w owczych skórach (rzekomych uchodźców) lub nakaże Wam uznanie narodu żydowskiego i/lub arystokracji semicko – arabskiej za jedyną rasę panów na Ziemi i poleci Wam, aby Polacy i wszystkie inne narody Świata im się bezwarunkowo podporządkowały i niewolniczo służyły lub rozkaże Wam oczyszczać się poprzez podejmowanie działań niezgodnych z Pismem Świętym, prawdą, Bożą Miłością i Sprawiedliwością oraz działań sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi, jak również działań niezgodnych z Waszymi sumieniami, a nawet ze „zdrowym rozsądkiem”, to znaczy, że takie „ostrzeżenie” będzie fałszywką i pochodzić będzie ono od szatana i/lub  jego ludzkich sług, które mogą chcieć użyć względem Was działań opartych na technologii zwanej „Blue Beam”.

Logicznym więc jest, iż takie sfabrykowane / podrobione „ostrzeżenie”, które będzie zwykłym belzebubim falsyfikatem macie natychmiast zignorować i nie stosować się w ogóle do jego zaleceń. Nie bójcie się, że pomylicie prawdziwe „Ostrzeżenie Boskie” z podrobionym „ostrzeżeniem diabelskim”, gdyż Wasze sumienia i Wasze wewnętrzne poczucie sprawiedliwości oraz umiejętność odróżniania dobra od zła powinny pozwolić Wam dokonać właściwego rozróżnienia prawdziwego „Ostrzeżenia” od tego, które może próbować podrobić lucyfer.

Gdybyście po „Ostrzeżeniu” mieli jednak jakiekolwiek wątpliwości w ustaleniu od kogo pochodzi „Ostrzeżenie”, które Was spotkało – to proszę zwrócić się z prośbą o pomoc w jego rozeznaniu do księdza rzymskokatolickiego, którego znacie, którego szanujecie i któremu ufacie. UWAGA – BARDZO WAŻNE!!!  Jednocześnie, proszę uniżenie, abyście Państwo nie czekali teraz na ostatnią chwilę i nie zwlekali z pokutą, jak również zadośćuczynieniem za krzywdy wyrządzone Panu Bogu i bliźniemu swemu oraz ze swoim nawróceniem się, mówiąc sobie, iż: „mam jeszcze czas na to, gdyż najpierw nastąpi w/w. „Ostrzeżenie”, a dopiero po tym wydarzeniu zacznę zmieniać się na lepsze”.

Tak traktując sprawę możecie się przeliczyć i umrzeć przed datą „Ostrzeżenia” lub bezpośrednio w trakcie jego trwania –  i co się wtedy z Wami stanie? Odpowiem Wam – nie zdążywszy odpokutować za swoje grzechy tu, na Ziemi, traficie po prostu do piekła, a stamtąd powrotu już nie ma!!! Będą także znaki, które nastąpią zgodnie z Pismem Świętym. Podczas „Ostrzeżenia” nastąpi wielki chaos na Świecie, a czas nie będzie miał znaczenia.

Życie, które dotąd prowadziliście normalnie, zmieni się na zawsze. Ogromna rzesza ludzi będzie starała się dostać do Kościoła, aby tam znaleźć sposób na oczyszczenie swoich dusz. Wielu ludzi wiary będzie musiało być w pogotowiu, żeby (jak tylko oczyszczą swoje własne dusze) pomóc Kościołowi w przygotowaniu innych na powrót do Boga. Wielu niestety umrze doświadczając „Małego Sądu Ducha Świętego”, bo ich słabe serca nie wytrzymają tego, co się wtedy w nich i wokół nich będzie działo.

Inni umrą dochodząc do wyznaczonego kresu swego życia. Trzeba się często i żarliwie modlić. Wasza pomoc będzie wielce potrzebna, aby uczyć tych zagubionych: modlitwy, sakramentów i Pisma Świętego. Ludzie będą żądni tych wszystkich informacji. Chcę Wam powiedzieć także, że to jest powodem dla zaopatrzenia się przez Was w zapasy, tj. w zakonserwowaną (wędzoną lub zapakowaną w słoiki i puszki) żywność, butelkowaną wodę i świece poświęcone oraz latarki – najlepiej starego typu, tj. na żarówki, a nie na diody.

Musicie zabezpieczyć sobie także dostęp do wody, który nie wymaga elektrycznych pomp i nie pochodzi z wodociągów, tj. musicie mieć, gdzieś w swojej miejscowości, dostęp do studni, z której wodę można czerpać tak, jak kiedyś – wiadrem. Gdyby, w międzyczasie, obniżył się w tej studni poziom wody, to proszę postawić przy niej duży Krzyż. Wasze życie, na jakiś czas, dramatycznie zmieni się. W sklepach nie będzie ludzi, którzy nimi kierują i sprzedają w nich.

Wszystko, co człowiek produkuje – zatrzyma się, jak tylko ludzie zaczną szukać pomocy w Kościołach. Nie martwcie się wcale o sklepy, o transport, o szkołę, pracę i o inne rzeczy. Myślcie tylko o potrzebie pomocy tym, którzy chcą zachować swoje dusze. Będzie wielu, którzy nie będą reagować na zmianę innych, kiedy przyjdzie „Ostrzeżenie”. Będą uparcie odwracać się od Boga. Będą żartować z Was. Będą Wam mówić, iż metafizyczne i duchowe doświadczenie, jakiego doznaliście w trakcie „Ostrzeżenia”, to tylko wytwór Waszej wyobraźni lub chorego umysłu, zwid i omam lub zbiorowe halucynacje.

Naiwnie będą próbowali także wytłumaczyć Wam (w sposób naukowy) to mistyczne zdarzenie, nie wiedząc, że tego naukowo wytłumaczyć się nie da, gdyż prawdziwe „Ostrzeżenie” będzie pochodzić wprost od Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego, a tym samym nie będzie ono podlegać żadnym prawom ludzkiej wiedzy i nauki. Nie wolno Wam jednak odwrócić się od nich, jak wielu ze strachu mogłoby uczynić, lecz macie starać się próbować ocalić ich dusze.

Moi Kochani, mając na uwadze, iż w trakcie w/w. „Ostrzeżenia”, zwanego również „Małym Sądem Ducha Świętego”, pękną (i to dosłownie) serca i mózgi wielu ludzi, gdyż nie wytrzymają oni widoku ogromu swoich zbrodni i przewidzianych za nie kar piekielnych, a tym samym ludzie ci natychmiast umrą i nie będą już mieć szansy na zmienienie swojego przeznaczenia poprzez odpokutowanie na Ziemi za swoje niecne czyny, ponieważ natychmiast wrócą w miejsce, które przed paroma sekundami tak śmiertelnie ich przeraziło, uprzejmie Was proszę, a wręcz błagam Was na kolanach, aby każdy/a z Was, przynajmniej jeden raz w Swoim życiu, odmówił/a niżej wymienioną modlitwę za takie właśnie osoby, w celu wybłagania im u Pana Jezusa Chrystusa abolicji/amnestii zamienienia piekła na czyściec.

Radzę Wam, moi umiłowani Rodacy, zmówić tę modlitwę, ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że nie będziecie jej mówić za siebie samych, gdyż nikt Wam nie może zagwarantować przecież tego, że nie będzie Was w gronie osób, które właśnie tak śmiertelnie przerażą się obrazami, które zobaczą w trakcie „Ostrzeżenia”, iż doznają zawałów serc i wylewów krwi do mózgów!!! – (słowa przedmiotowej modlitwy brzmią w następujący sposób):

„O Drogi Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie błagam Cię o Łaskę uniewinnienia dla tych wszystkich biednych dusz pogrążonych w grzechu, które mogą być wzięte z tej Ziemi w czasie „Ostrzeżenia”. Przebacz im ich grzechy na pamiątkę Twej Męki. Błagam Cię, abyś użyczył mi tej specjalnej Łaski dla zadośćuczynienia za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą, jako pokutę za zbawienie ich dusz i aby dostąpili życia wiecznego. Amen.”

Niektórzy mistycy twierdzą z kolei, iż na 7 do 9 dni przed „Oświetleniem Sumień” – zwanym również „Ostrzeżeniem” lub „Małym Sądem Ducha Świętego”, na nieboskłonie zderzą się ze sobą dwa meteoryty lub jakieś inne dwa ciała niebieskie, które w trakcie kolizji utworzą (widoczny z Ziemi) Znak Krzyża. Jeśli tak się rzeczywiście stanie, to błagam Was, abyście natychmiast po tym niebiańskim wydarzeniu popędzili (biegiem) do najbliższego konfesjonału i uczciwie (bez jakiegokolwiek zatajania czegokolwiek) rzetelnie oraz dokładnie wyspowiadali się przed Księdzem z całego swojego życia (szczerze żałując za wszystkie grzechy), gdyż „Znak Krzyża” widoczny na niebie będzie oznaczał, iż za mniej więcej tydzień nastąpi w/w. „Ostrzeżenie”, które nie wszyscy przeżyją.

Lepiej więc być wtedy (tak, na wszelki wypadek) przygotowanym do ewentualnie nagłej śmierci i znajdować się w Stanie Łaski, gdyż nigdy nie wiadomo, czy nasze serce wytrzyma „Ostrzeżenie” i nie pęknie z trwogi, a tym samym, czy wówczas nie umrzemy. Bez wcześniejszej spowiedzi możemy mieć wtedy (mówiąc kolokwialnie) przechlapane.

Orędzia przekazywane innym profetom wskazują również na okoliczność, iż to bezpośrednio po „Ostrzeżeniu” (natychmiast po nim) nastąpi okres około 40 dni spokoju (demony będą wtedy trzymane na uwięzi przez Anioły Boga). We wskazanym powyżej czasie (ponad jednego miesiąca) ludzie – oczywiście ci, którzy przeżyją „Oświetlenie Sumień” – będą mieli szansę, aby pojednać się z Jezusem Chrystusem i powrócić na Jego Drogę. Po upływie w/w. okresu (ok. 40 dni) na Ziemi powinna prawdopodobnie rozpętać się Apokalipsa w pełnym swoim kształcie i całej swej grozie. Miejcie proszę również i to na uwadze.


Autor: Piotr NVS.

Fot. youtube.com


Plik: Surwiwal Apokalipsy (Całość)


Szanowni Państwo jest to zaledwie pierwszy punkt, jakże ważny i bogaty w wiedzę de facto nie z tej ziemi, punkt, który stanowi początek potężnego opracowania (130 stron). Każdy, kto zechce zapoznać się z całością niech pobierze plik PDF zamieszczony pod artykułem. Z naszej strony zachęcamy każdego do zapoznania się z tą publikacją, ponieważ czasy, w których żyjemy są czasami wielkiego oczyszczenia, nasze pokolenie jest pokoleniem wielkiego oczyszczenia.

Tutaj nie chodzi o to czy zachowamy pracę, majątek, kto wygra wybory, czy pandemia się skończy, tutaj chodzi o życie wieczne, dlatego warto nie tylko przeczytać wyżej wspomniane 130 stron, ale także wedle możliwości udostępniać je dalej, tak, aby jak najwięcej osób miało świadomość tego, co nadchodzi, ponieważ pytanie nie brzmi już: czy? Ale: Kiedy!


 

Dodaj komentarz