Znajdujemy się w obliczu ostatecznej batalii między Kościołem i Anty-Kościołem, pomiędzy Ewangelią i Anty-Ewangelią.Na dorocznym spotkaniu Konferencji Katolickich Biskupów USA wszyscy zebrani byli gotowi zająć się eskalującym kryzysem jednej trzeciej biskupów w Ameryce ukrywających księży zamieszanych w skandal pedofilski. Jednak zanim mogli oni podjąć jakiekolwiek decyzje w tej sprawie, Watykan wysłał wiadomość, że nie ma warunków do dyskusji lub działania w tej sprawie. Amerykańscy dziennikarze donoszą, że Papież Franciszek zakazał biskupom robienia czegokolwiek, aby zająć się samym skandalem, który de facto już wkrótce wstrząśnie fundamentami, na których zbudowany jest Kościół katolicki.

Anonimowy informator stacji BBC, określający siebie «pracownikiem wysokiego szczebla w Watykanie» poinformował, że Papież Franciszek robi wszystko, co w jego mocy, by cały katolicki skandal seksualny pękł niczym bańka mydlana i znikł raz na zawsze. Mimo wszystko ktoś powinien powiedzieć papieżowi, że pomimo imponujących rozmiarów Watykanu, nie ma tam wystarczającej liczby szaf, w których można by ukryć prawdę, której tak bardzo pewne kręgi pragną nie widzieć.

Kardynał Daniel DiNardo, przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów USA, ogłosił w ramach swoich uwag wstępnych na konferencji, zaskakującą dla wielu uczestników wiadomość. Otóż Watykan nakazał mu znaczne ograniczenie obrad w kwestii nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa.

Sytuacja ta ukazuje ciągły rozdźwięk między papieżem Franciszkiem i biskupami USA w związku z kryzysem nadużyć. Sytuacja jednak jest bardzo poważna, ponieważ ostatnia wersja raportu prokuratora generalnego Pensylwanii, dokumentuje nadużycia na ponad tysiącu dzieci przez blisko trzystu księży.

,,Watykan nalegał, aby wszelkie oficjalne działania w związku z kryzysem wykorzystywania seksualnego, musiały poczekać na globalny szczyt w tej sprawie.’’

Kardynał Daniel DiNardo.

Kardynał dodał, że był «rozczarowany», że nie będzie głosowania w sprawie zaostrzenia reform związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Watykan w tej sprawie odmówił komentarza, natomiast wcześniej Rzym poprosił biskupów o odwołanie corocznej konferencji w Baltimore i zamiast tego zorganizował rekolekcje dla duchowej refleksji nad wykorzystywaniem seksualnym. Biskupi Amerykańscy odmówili spotkania, ale zaplanowali rekolekcje duchowe w tej kwestii.

Ostatnie miesiące pokazują nam, że Kościół Rzymsko Katolicki w sporej jego części pragnie oczyszczenia, otwarcia się na prawdę, istnieją jednak siły wewnątrz kościoła, siły ściśle powiązane z masonerią, które dążą do zdyskredytowania chrześcijaństwa, ukazania wszelkich możliwych grzechów duchowieństwa, tak by po przez upadek kapłaństwa doprowadzić do zepchnięcia ewangelii w niebyt. To też wszelkie działania podjęte przez kościół, zostaną negatywnie naświetlone w mediach. Już dziś możemy to obserwować, gdy próba odważnego zmierzenia się z tragedią pedofilii wśród duchowieństwa z założenia przedstawiana zostaje w negatywnym świetle.

,,Dziś mamy do czynienia z największą walką, jakiej kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Nie sądzę, by wspólnota chrześcijańska zdawała sobie z tego w pełni sprawę. Dziś znajdujemy się w obliczu ostatecznej batalii między Kościołem i Anty-Kościołem, pomiędzy Ewangelią i Anty-Ewangelią.’’

Jan Paweł II.

Obecnie doszło do sytuacji, w której wiara chrześcijańska została poddana ogromnej próbie, wydaje się, że wszystkie siły tej ziemi, rzucono przeciwko chrześcijaństwu, tak by doprowadzić do usunięcia nawet najdrobniejszej informacji o Jezusie i Ewangelii z ogólnego obiegu. Dzieje się tak, dlatego ponieważ przesłanie ewangelii ukazuje godność człowieka jako jednostki, natomiast współczesny świat pragnie sprowadzić wszystko do bliżej nieokreślonego chaosu, rozmycia i zatarcia wszelkich granic. Dlatego właśnie w XXI wieku wypowiedziano otwartą wojnę chrześcijaństwu.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com