Żydzi chcą odbudowy świątyni, Irak zapowiada odbudowę Babilonu, poszukuje się Arki Przymierza. Co to wszystko oznacza?,,Jezu powiedz nam, jakie będą znaki na niebie i ziemi świadczące o Twoim rychłym powrocie na ziemię? Jezu czy Objawisz nam ten moment, lub pokolenie, które będzie świadkiem tych wydarzeń? Wojny oraz odgłosy wojenne, walki między narodami tej ziemi, głód, zaraza, powodzie, trzęsienia ziemi. Czy to wszystko będzie początkiem nadciągającej rozpaczy?’’ Znakami czasu są postęp , zakłamanie i celowe wprowadzanie w błąd współczesnej cywilizacji. Możemy napisać, że zło zwodzi młodych ludzi ukrytym przekazem podprogowym w muzyce satanistycznej.

,,Moja mama mówiła mi, kiedy byłem dzieckiem: „Jeśli przeklinacie w nocy, diabeł przyjdzie do was, kiedy będziecie spać, jeśli nienawidzicie drugiego człowieka diabeł was dostrzeże i pokocha.” Byłem podekscytowany, ponieważ naprawdę chciałem, żeby to się stało, chciałem spotkać w swoim życiu demona. Chciałem tego bardziej niż cokolwiek innego. Dziś już wiem, że mi się udało i to jest piękne.’’

Marylin Manson.

Toronto Blessing, ta charyzmatyczna kongregacja przyciąga tłumy egotycznym przeżyciem duchowym, zgromadzenie zaśmiewa się w lunatycznej halucynacji, ludzie szczekają jak psy, trzęsą się jak paralitycy, to wszystko jest dowodem na obecność duchów zwodzących. Tego typu zgromadzeń na całym świecie i w Polsce jest bardzo dużo. Do tej samej kategorii możemy zaliczyć fałszywe proroctwa, duchowe cudzołóstwo i szerzącą się manię cudów.

Tajemnica czwartego królestwa z Księgi Daniela dotyczy UE i odrodzenia się Imperium Rzymskiego.

Jan Hagee w swoje książce ,,Dni Zakłamania’’ omawia rozpoznanie prawdy od kłamstwa w trudnych czasach XXI wieku. Autor dowodzi również, że Amerykanie poddają się duchom zwodzącym, a sama idea i powstanie USA leży na fundamencie okultyzmu i magii. Tymczasem rządzący tym światem systematycznie i podstępnie usuwają podwaliny demokracji, zasady tradycyjnej moralności a w sądownictwie zacierają różnice pomiędzy złem a dobrem.

W Białym Domu uprawia się czary, przez sympatię homoseksualne niweczy się role ojca w rodzinie tak, że nawet do Kościoła wkradają się duchy zwodzące imitujące prawdę, wnosząc propagandę Szatana. Toronto Blessing propaguje zataczanie się w ekstatycznym śmiechu w imię manifestacji ducha. Ludzie padają w konwulsyjnym śmiechu, aby po chwili znieruchomieć w martwej pozycji, to znaczy, aby odpocząć w duchu. Tego typu zgromadzenia zachęcają do tego, aby doświadczać każdego ducha. Ostrzeżenie przed nauczycielami błędnych nauk jest bardzo ważne w XXI wieku.

,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’

(Ef 6, 11-12).

Jeżeli chodzi o ustosunkowanie się względem proroctw czasów ostatecznych to tutaj mamy do czynienia ze skrajnościami. Z jednej strony każda pogłoska jest uważana za fakt, a z drugiej wiele faktów jest uważanych za pogłoski, dochodzi do informacyjnego chaosu, zatarcia się granic między prawdą i kłamstwem. Należy rozumieć, że wieści i pogłoski to nie objawienia Boże a samo demaskowanie fałszywych proroctw zajmuje wiele czasu, co negatywnie wpływa na ludzi, którzy podążyli za danym proroctwem czy fałszywym prorokiem naszych czasów.

Jezus Chrystus Pojawił się na ziemi 2000 lat temu i przepowiedział wszystko.

Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że obecnie zachodnia Europa to nic innego jak tylko odnawianie Imperium Rzymskie, o którym prorokował Daniel w Starym Testamencie. Z kolei Rosja, śpiący niedźwiedź, z zazdrością spogląda ku jadącej na potężnym byku starożytnej bogince Europie, gotując się do skoku. Azjatycki smok, czyli Chiny, budzą się z omdlenia stając się coraz bardziej ruchliwym mocarstwem na arenie międzynarodowej. Mitologia świętego graala, zakładająca istnienie potomstwa Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny, jest podstawą do zajęcia tronu przez jego potomka Antychrysta.

”Nie potrzebujemy już kolejnych komitetów, organizacji, my je wszystkie mamy. To, czego nam trzeba, to człowieka takiego formatu, że będzie w stanie uzyskać posłuszeństwo polityków i pokój oraz wydostanie nas z tego ekonomicznego chaosu, w który wszyscy toniemy. Dajcie nam takiego człowieka i wszystko jedno, czy to będzie bóg czy demon, my go powitamy.”

Henry Spaak. Były Sekretarz NATO i jeden z czołowych przywódców EWG.

W międzyczasie Żydzi przygotowują się do odbudowy Świątyni, a to jest znamienny znak czasu. Nieustannie poszukuje się Arki Przymierza, która rzekomo ma być schowana w murach obronnych koło Złotej Bramy. Odżywa starożytna doktryna, upewniająca ludzkość, że człowiek jest bogiem. Irak zapowiada odbudowę Babilonu. O czym to wszystko świadczy? To wszystko świadczy o tym, że proroctwa wypełniają się na naszych oczach, zapowiadając czasy niebywałego terroru.

Odlane ceremonialne kielichy, uszyte szaty, a wszystko zgodnie z zaleceniami Starego Testamentu a dokładnie Księgi Kapłańskiej. Żydzi chcą powrotu dawnej chwały, chcą Świątyni, która już wielokrotnie była niszczona i odbudowywana. Poszukiwania Arki Przymierza, która ma zapewnić pełnię władzy nad światem i przychylność bóstw. I wreszcie odbudowa Babilonu, zapowiadana przez Irak. Są to znaki czasu, których nie można bagatelizować. Historia ludzkości zaczyna zataczać krąg, cywilizacja XXI wieku sięga do początków, by zrealizować zgubne idee, których zwieńczeniem będzie panowanie Antychrysta.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 2 Comments

  1. Akurat demokracja jest jednym z największych sukcesów szatana.
    Bóg nie jest demokratą bo to ON ustala zasady.

    1. Słusznie prawisz PrawNIK , gdyż demokracja sama się dyskredytuje poprzez logikę . No bo czym jest średni wynik mądrości i głupoty ?- co najwyżej miernotą . Albo czym jest kompromis dobra i zła , kłamstwa i prawdy albo swawoli i prawdziwej wolności ? . Wszyscy obserwujemy obecnie ścieranie się tych antagonizmów w kotle nazwanym demokracją , ale czy to liczba zwolenników powinna decydować o tym co jest słuszne ? . Takie społeczeństwo i cywilizacja ” bez Boga ” nie zabrnie ” nawet do proga ” lecz będzie nękana skutkami swoich błędów . Bo bezpieczeństwo i światło jest dopiero ” za progiem ” .

Comments are closed.