Żydzi zostali „przesadzeni” podczas „zimy” Holokaustu, do państwa Izrael na terenie dzisiejszej Palestyny, ale jednocześnie odrzucili Boga.


Izraelskie „drzewo figowe” nie wyda owoców, dopóki Jezus po nich (żydów) nie powróci, jak notabene obiecuje Biblia. Przyjrzyjmy się teraz stwierdzeniu: „Nie przeminie to pokolenie”. W mojej opinii „to pokolenie” odnosi się do „Świętych czasu Ucisku”, którzy, obserwując dosłowne, widzialne i fizyczne wyroki końca czasów spadające z nieba, będą wiedzieć i rozumieć, że są tymi, którzy zobaczą powrót Jezusa.

W Ewangelii Mateusza widzimy ciekawe odniesienie do „drzewa figowego”, które według komentatorów czasów ostatecznych odnosi się do narodu izraelskiego, i co do tego się zgadzam. Mamy również do czynienia z wersetami, że „to pokolenie nie przeminie”, a komentatorzy powiedzieli, że oznacza to, że ludzie, którzy widzą ponowne zgromadzenie Izraela, zobaczą również powrót Jezusa, i tutaj nie zgadzam się z komentatorami. Bliższe przyjrzenie się znaczeniu drzewa figowego da ci „owoc”, którego szukasz, gra słów zamierzona.

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.”

Ewangelia Według Świętego Mateusza 24:32-34.

Zgodnie z Prawem Pierwszej Wzmianki, po raz pierwszy liście figowe pojawiają się w Księdze Rodzaju 3:7, Spójrzcie: „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski”. Ten wers odnosi się do obłudy naszego pierwszego ojca i matki, Adama i Ewy, którzy używają liści figowych, aby ukryć swoją nagość po tym, jak zgrzeszyli w Ogrodzie.

Żydzi zostali „przesadzeni” podczas „zimy” Holokaustu, do państwa Izrael na terenie dzisiejszej Palestyny, ale jednocześnie odrzucili Boże okrycie. Izrael to drzewo figowe, zasadzone i wypuszczające liście, ale nie dające owoców, a sam Jezus mówi, że nie wydadzą owoców, dopóki nie przyjdzie ich odkupić. Wystarczy spojrzeć na Izrael w XXI wieku a nigdy nie pomyślałbyś, że to lud wybrany przez Boga, gdybyś nie miał Biblii, która to potwierdza.

Przecież Tel Awiw jest notabene światową stolicą sodomitów i prawie wszystkie izraelskie szpitale przeprowadzają aborcje w trzecim trymestrze ciąży! Tak więc Żydzi mają „liście” dostatku finansowego i siły militarnej, ale nie mają żadnych owoców dla Pana. Zatem przed Bogiem są całkowicie nadzy i tacy póki co pozostają. A ta cała „siła banksterska” leżąca w rękach żydów, dla Boga nic nie znaczy.

A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: «Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!» I drzewo figowe natychmiast uschło. A uczniowie, widząc to, pytali ze zdumieniem: «Jak mogło drzewo figowe tak od razu uschnąć?»

Ewangelia Według Świętego Mateusza 21:19-20.

Drzewo figowe rozwija naziemny system korzeniowy, gdy sadzi się go na początku sezonu uśpienia, to jest zimy i przed pojawieniem się jego liści na wiosnę. Po dwóch-trzech latach wraz z liśćmi w sezonie letnim pojawią się owoce. Jeśli więc drzewo figowe jest sadzone zimą i tak jest, a wiosną wypuszcza liście, co robi, i daje owoce latem, co robi, to widzimy, jak kształtuje się początek osi czasu końca.

Dla narodu izraelskiego była to „zima” od 2000 lat, odrzucona przez Boga i wyrzucona z własnej ziemi Jego dekretem. „Zima” ta miał swoją kulminację w postaci Holokaustu, który nie spowodował jednoznacznie ich ponownego zgromadzenia zgodnie z Proroctwem biblijnym. Niemniej jednak wrócili do kraju nazwanego „Izrael”. Po tym wydarzeniu nastała dla Izraela „wiosna” i na drzewie figowym są liście, ale niestety są to liście obłudy i dlatego nie ma owoców.

Izraelskie „drzewo figowe” nie wyda owoców, dopóki Jezus po nich (żydów) nie powróci, jak notabene obiecuje Biblia. Przyjrzyjmy się teraz stwierdzeniu: „Nie przeminie to pokolenie”. W mojej opinii „to pokolenie” odnosi się do „Świętych czasu Ucisku”, którzy, obserwując dosłowne, widzialne i fizyczne wyroki końca czasów spadające z nieba, będą wiedzieć i rozumieć, że są tymi, którzy zobaczą powrót Jezusa.


Przeczytaj również:

III Wojna Światowa i Biblijny konflikt Goga i Magoga, czyli dlaczego to nie Rzym a Turcja stanowi klucz do Apokalipsy.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *